top of page
cartech_taxamontering_edited.jpg

TAXA

Cartech er autoriseret taxameterkontrollant

Cartech er autoriseret og godkendt af trafikstyrelsen til montering og servicering af taxameter og udstyr i taxa. Dette vil sige alt lige fra komplet montering, overvågning, navigation, tracker osv. til blot en ny taxameterattest og afprøvning af taxameter.

En komplet montering af taxa tager normalt 2-3 aftner eller hen over en weekend. En afmontering inkl. slutattest tager normalt 2 timer.

Husk at taxameterattesten højst må være et år gammel og kun 6 måneder, når bilen skal til kontrol ved statensbilinspektion.

Hvis der en sjælden gang er problemer med taxameteret eller udstyret, har Cartech åben efter aftale. Det betyder også, at der ofte er åbent om aftenen og i weekenderne. Jeg ved, det er vigtigt, at bilen hurtigt kan komme ud og tjene penge igen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har oprettet en hjemmeside, som giver svar på de spørgsmål som aktører i branchen, herunder chauffører, vognmænd, bestillingskontorer, kørselskontorer mv., har i forbindelse med den nye taxilov.

Hvad betyder den nye taxilov for de tekniske krav til bilerne?

Som en konsekvens af den nye taxilov bliver kravene til de biler, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport, også ændret på en række punkter.

Krav til taxier

Der er følgende krav til taxier:

 • Bilen skal være indrettet til mindst 5 personer/højest 9 personer inkl. føreren

 • Bilen skal have lukket karosseri med mindst 2 døre til ind- og udstigning for passagerer

 • Bilen skal være forsynet med belysning, der kan betjenes manuelt fra førersædet, og som tændes automatisk, når én af bilens døre åbnes.

 • Bilen skal være udstyret med taxameter jf. EU’s måleinstrumentdirektiv 2014/32/EU

 • Komponenterne og forbindelserne skal være forseglede, så de er sikret mod fejl og manipulation.

 • Bilen skal være udstyret med en taglygte

 • Bilen skal være godkendt og registreret til erhvervsmæssig persontransport

 • Bilen skal have påskrift på begge sider (enten på for- eller bagdør)

 • Bilen skal være indrettet, så den kan medbringe én barnevogn eller én cykel

 • Bilen skal være udstyret med indvendig kameraovervågning, der registrerer passagererne og gemmer optagelserne i bilen eller sender dem til et system, der kan lagre dem.

 • Det er tilladt at installere en mobiltelefon til privatbrug, samt at forsyne bilen med overfaldsalarm.

Krav til biler, der kører for en offentlig myndighed

Der er følgende krav til biler, der kører for en offentlig myndighed:

 • Bilen skal være godkendt og registreret til erhvervsmæssig persontransport

 • Bilen skal være indrettet til højst. 9 personer inkl. føreren

 • Bilen skal have påskrift på begge sider med oplysning om tilladelsesnummeret på den tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, der gælder for bilen:

  • Skriften skal være minimum 40 mm høj og sidde direkte på bilen. Den må ikke sidde på løse skilte eller andet, der nemt kan tages af. Farven skal tydeligt afvige fra bilens og eventuelle reklamers farve, så det er let at læse

Krav til biler, der kører for en offentlig myndighed

Der er følgende krav til biler, der anvendes til limousinekørsel:

 • Bilen skal være godkendt og registreret til erhvervsmæssig persontransport

 • Bilen skal være indrettet til højest 9 personer inkl. føreren

 • Bilen skal være forsynet med belysning, der kan betjenes manuelt fra førersædet, og som tændes automatisk, når en af bilens døre åbnes.

 • Bilen skal være en af disse 3 typer:

  • En bil med en dokumenteret værdi på minimum 500.000 kr. før skatter og afgifter på registreringstidspunktet

  • En forlænget bil, som det kendes fra amerikanske limousiner

  • En bil, der får dispensation fra Færdselsstyrelsen, fordi bilen i kraft af sin indretning, udstyr eller historiske værdi besidder en særlig attraktionsværdi som limousine.

 • Fra den 1. april 2018 skal der føres en elektronisk kørebog, der er godkendt af SKAT.

 

Frem til den 31. december 2022 gælder en overgangsperiode ift. de tekniske krav, der stilles til taxier.

 

Et kørselskontor kan indtil udgangen af 2022 tillade, at tilsluttede biler, der er registreret til taxikørsel, har installeret udstyr, der opfylder de gamle krav.

Tilladelse kan kun gives, hvis bilen opfylder følgende krav:

 • Bilen skal være registreret til taxikørsel før 1. januar 2018

 • Udstyret skal være installeret i bilen før 1. januar 2018

 • Udstyret skal indeholde et GNSS-modul og et kommunikationsmodul til trådløs og løbende overførsel af data til kørselskontoret

  • Indeholder udstyret ikke et sådant GNSS-modul eller kommunikationsmodul, skal der føres kørebog i overensstemmelse med den gamle udstyrsbekendtgørelse eller elektronisk kørebog i overensstemmelse med de krav SKAT stiller.

  • Kørselskontoret skal kontrollere kørebogen løbende og mindst én gang om måneden skal de indhente kopi og kontrollere registreringerne.

 • Der skal være en gyldig taxameterattest med tilhørende dokumentation for det installerede taxameter og udstyr iht. den gamle udstyrsbekendtgørelse.

Kørselskontoret skal have kopi af taxameterattest og dokumentation for hver tilladelse, de giver. Kopien skal opbevares i mindst tre år efter udløbet af tilladelsen.
Biler der har fået tilladelse af kørselskontoret til at køre med udstyr efter de gamle regler, skal ikke have installeret en hændelseslog.

bottom of page